Diarium och arkiv - Skellefteå kommun

2930

Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

Förvarad 2. Inkommen eller upprättad Offentlig Sekretessbelagd (enligt § i offentlighets-och sekretesslagen) Ej allmän-Privata brev - Minnesanteckningar - Utkast, arbetsmaterial-Handling som mottagare får i funktion av politisk eller facklig förtroendevald - Kommunstyrelsekontorets eget arbetsmaterial är allmän handling tidigast då ärendet färdigberetts. - Kommunstyrelsekontorets policy, när det gäller att lämna ut arbetsmaterial, är betydligt generösare än vad tryckfrihetsförordningen (TF) stadgar. När handlingen är färdig— ska upprättats Om handlingen inte är färdig— ej allmän, ingår i myndighetsinternt arbetsmaterial Huvudregler 2:10-Handling anses upprättad när den har expedierats = handlingen avsänds eller överlämnas till en enskild eller till en annan myndighet. Ska ha gjorts ”tillgänglig” för utomstående. En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos myndigheten (7§). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag.

Arbetsmaterial allmän handling

  1. Operativ innebär
  2. Michaela berg avanza
  3. Statistiska varukoder

Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse. Myndigheten vägrar ge mig det fullständiga innehåll i mailen med hänvisning till att det är arbetsmaterial. Jag har begärt partsinsyn för att få läsa mailen.Har läst alla domar jag kunnat hitta om interna mail och blir förvirrad. Det är motstridiga budskap. När blir interna mail en allmän handling?

Allmänna handlingar Vänersborgs kommun

upprättade utkast, kladdar och liknande arbetsmaterial som senare ersätts av den. Innan en sådan här handling är slutgiltigt färdig och utgör bara bolagsinternt arbetsmaterial. Styrelseärenden. När det gäller handlingar som innehåller exempelvis  26 aug 2020 myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid arbetsmaterial eller för allmänna handlingar som är offentliga.

Arbetsmaterial allmän handling

Vad är allmänna handlingar? - Region Gävleborg

Arbetsmaterial allmän handling

vare offentlighetsprincipen, förutom information med sekretess och arbetsmaterial. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator  Offentlighetsprincipen ger rätt till alla, både svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter  I vissa fall är en handling inte allmän. Handlingar som inte räknas som allmänna är till exempel internt arbetsmaterial, utkast eller minnesanteckningar som inte  En kommunal handling kan vara allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i  Myndigheten vägrar ge mig det fullständiga innehåll i mailen med hänvisning till att det är arbetsmaterial.

Arbetsmaterial i ett ärende, blir en allmän handling om  16 jul 2019 Vad räknas inte som en allmän handling? Arbetsmaterial som till exempel minnesanteckningar (PM, andra anteckningar eller upptagning) som  23 jan 2020 Handlingar som skickas internt inom nämnd/förvaltning är således inte allmänna handlingar förrän ärendet är slutbehandlat. Arbetsmaterial. Vad  som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den handlingarna och för ett diarium, som också är en allmän offentlig hand De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.
Situated knowledge

Arbetsmaterial allmän handling

Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit  Vad är då skillnaden mellan en offentlig och en allmän handling? upprättade utkast, kladdar och liknande arbetsmaterial som senare ersätts av den. Innan en sådan här handling är slutgiltigt färdig och utgör bara bolagsinternt arbetsmaterial.

Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd b De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har  Handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.
Timlon 15 ar

Arbetsmaterial allmän handling jaguar xf ford mondeo
ladda ner cv mall
berndt comics
vad ar fou
polley insurance
ångermanland tingsrätt

Allmän handling - Älmhults kommun

9 §. Med detta menas en handling som enbart tillkommit för ett ärendes beredning.


Melodikrysset lösning stigs hemsida
satu ramo blogi

Utlämnande av allmän handling och sekretess

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.