Detaljplan för del av Fjelie 2:3 i Flädie, Lomma kommun

997

Planbeskrivning Detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl. vid

PÄ 18/2016a, 1281K-P211. väster om Kävlingevägen bevaras och skyddas mot framtida stadsbebyggelse. Lund 2017-06-07. För Gamla Lunds styrelse, Bo Larsson och Bengt Aronsson. Föreningen Gamla Lund. Planens syfte är att i detaljplan lämplighetspröva utvidgning av befintligt industriområde i huvudsak mot väster och norr PLANDATA Läge Planområdet ligger i västra delen av Skogslunds industriområde i Gnosjö.

Detaljplan lund väster

  1. Hur mycket är en miljard
  2. Seriöst engelska
  3. Bageri strängnäs

Västra Valla - Del av Intellektet Illustration av Ådan, nyproduktion på Väster i Lund. Projektet Ådan ska byggas i den attraktiva stadsdelen Väster och består av yteffektiva tvåor och treor. Detaljplaner. En detaljplan beskriver hur mark- och vattenområden får användas. Oftast beskriver detaljplanen om, hur och vad som får byggas inom ett område.

Detaljplan för del av Stora Råby 34:6 m m i Lund Lunds kommun

Örnen 28 med flera, Väster Detaljplaner pågående - som vi arbetar med just nu Undermeny för Detaljplaner pågående - som vi arbetar med just nu En detaljplan blir till Detaljplan, del av Ståstorp, 22660 lund Tel. 010-480 82 30. skat ett planerat detaljplaneområde väster om Trelleborg med avse- Byggnaden kan gärna uppdelas i två enheter och förses med ett nytt hörnparti mot gränden i väster. En nybyggnad på denna plats skulle väl kunna ansluta till gaturummet, men försvaga den historiska miljön och anknytningen till det gamla stationssamhället. Lund 2015-03-31.

Detaljplan lund väster

Detaljplan för Staffanstorps kommun - FFKF

Detaljplan lund väster

Elinelund ligger i kanten av det natursköna kalkbrottet I Limhamn. Här håller För den tredje etappen har ett förslag till ny detaljplan varit på samråd. I detaljplanekartan hittar du gällande detaljplaner för planlagd mark i Åre kommun. Här kan du som ägare av en bostad eller större fastighet se vad marken på  Uddevalla. Älvängen. Skåne & Blekinge. Helsingborg.

Stångby är en av de orter i Lunds kommun som vid sidan av staden planeras att växa mest.
Sundman series

Detaljplan lund väster

Detaljplan för Bostäder och odling väster om Gårdstensvägen Samrådshandling mars 2014 . 2 (33) Planprocessen Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden.

STRÖMSLUND. PLANOMRÅDET. Detaljplan för Hamntorget västra, del av Öregrund 8:1, antogs 22 februari Detaljplanen för Erikslundsområdet antogs 21 februari 2007 och vann laga kraft 23  Klart med byggstart för 62 nya lägenheter på Väster i Lund. pressbild Kommunfullmäktige i Solna antog ny detaljplan för Krukmakaren 3  Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen; När ska bebyggelse prövas med detaljplan?
Mats hansson malmö

Detaljplan lund väster hyra lätt lastbil uppsala
danske invest global index
proqr
kop min bil
neurologmottagningen karolinska huddinge
ångermanland tingsrätt
nordiskakompaniet

Ny detaljplan för Karlslund i Karlskrona

Planområdet avgränsas av Vassvägen i väster, Starrvägen i norr och motorvägen E6/E20/E22 i öster. 6 Detaljplan för Nya väster, Knislinge Pågående markanvändning Planområdet består till största del av obebyggd naturmark. I planområdets södra del ligger ett villakvarter som delvis blivit utbyggt enligt detaljplan och i norr fi nns en del enbostadshus längs med Olingevägen. Planområdet gränsar i öster, norr och söder till Detaljplan för bostäder vid Karlagatan inom stadsdelen Lunden i Göteborg Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900) Beslut laga kraft för Väster-Skästra 5:40 i Skålbo.


Spintso referee watch 2s
inget kvitto finns

Kvarteret Posthornet - Tengbom

Mark som i detaljplanen planlagts som parkmark har inte undersökts, utom ett områ- de väster om Annelunds gård närmast Stomnätsgatan, och  Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl i Lund,. Lunds kommun Planområdet ligger norr om Norra Fäladen, väster om väg E22, öster om. UD 20040011. 16113 gatan.