SI-prefix – Wikipedia

7881

Tera - Rilpedia

Eftersom sådana storheter ofta har värden som utgör potenser av två, har prefixen i dessa sammanhang använts i en oegentlig betydelse: tera- 1. A prefix that means: 2. One trillion (1012 ), as in terahertz, one trillion hertz. tera \(T\) \(1 000 000 000\) \(10^9\) Miljard: giga \(G\) \(1 000 000\) \(10^6\) Miljon: mega \(M\) \(1 000\) \(10^3\) Tusen: kilo \(k\) \(100\) \(10^2\) Hundra: hekto \(h\) \(10\) \(10^1\) Tio: deka \(da\) \(1\) \(10^0\) Ett (prefix saknas) (symbol saknas) \(0,1\) \(10^{-1}\) Tiondel: deci \(d\) \(0,01\) \(10^{-2}\) Hundradel: centi \(c\) \(0,001\) \(10^{-3}\) Tusendel: milli \(m\) \(0,000 001\) tera \(T\) \(1 000 000 000\) \(10^9\) Miljard: giga \(G\) \(1 000 000\) \(10^6\) Miljon: mega \(M\) \(1 000\) \(10^3\) Tusen: kilo \(k\) \(100\) \(10^2\) Hundra: hekto \(h\) \(10\) \(10^1\) Tio: deka \(da\) \(1\) \(10^0\) Ett (prefix saknas) (symbol saknas) \(0,1\) \(10^-1\) Tiondel: deci \(d\) \(0,01\) \(10^-2\) Hundradel: centi \(c\) \(0,001\) \(10^-3\) Tusendel: milli \(m\) \(0,000 001\) \(10^-6\) The ascending prefixes tera ( 10004 ), peta ( 10005 ), exa ( 10006 ), zetta ( 10007 ), and yotta ( 10008) are based on the Greek-derived numeric prefixes tetra (4), penta (5), hexa (6), hepta (7), and octo (8).

Tera prefix

  1. Skatt portugal
  2. The informant movie
  3. Arriva 752
  4. Kanarieo
  5. Fredrik sandberg tt
  6. Framover eller fram over
  7. Sovit dåligt träna
  8. Stenungskolan schema
  9. Hägersten stockholm karta
  10. Hierarkisk linjär regression

A prefix that means. 0 0 One trillion (10 12), as in terahertz, one trillion hertz. Decimaltal: Potensform: Namn: Prefix: Symbol \(1 000 000 000 000 000 000 000 000\) \(10^{24}\) Kvadriljon: yotta \(Y\) \(1 000 000 000 000 000 000 000\) \(10^{21}\) Peta (/ ˈ p ɛ t ə /) is a decimal unit prefix in the metric system denoting multiplication by one quadrillion, or 10 15 (1 000 000 000 000 000). It was adopted as an SI prefix in the International System of Units in 1975, [1] and has the symbol P . word element [Gr.] monster; used in naming units of measurement (symbol T) to designate a quantity one trillion (1012) times the unit specified by the root to which it is joined, as teracurie. Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc. tera- prefix meaning "trillion," used in forming large units of measure (such as terabyte), officially adopted 1947, from Greek teras "marvel, monster" (see terato-).

Matte 1b Origo, Prefix - matteminne - Bloggplatsen

kilo. 1E+03. "k".

Tera prefix

Prefix:Experimentell fysik av Jönsson, Reistad - Certec

Tera prefix

mega. M. 106. kilo. k. 103. hekto. h.

We use cookies to analyze how you use our site and show ads related to your preferences. Tera is a unit prefix in the metric system denoting multiplication by one trillion, or 10 12 or Tera (förkortat T) är ett SI-prefix som betyder en biljon eller 10 12. Ordet kommer från det Prefixen kilo (k), mega (M), giga (G), och tera (T) är också vanliga tillsammans med enheter för informationslagring som bit och byte. Eftersom sådana storheter ofta har värden som utgör potenser av två, har prefixen i dessa sammanhang använts i en oegentlig betydelse: tera- 1. A prefix that means: 2. One trillion (1012 ), as in terahertz, one trillion hertz. tera \(T\) \(1 000 000 000\) \(10^9\) Miljard: giga \(G\) \(1 000 000\) \(10^6\) Miljon: mega \(M\) \(1 000\) \(10^3\) Tusen: kilo \(k\) \(100\) \(10^2\) Hundra: hekto \(h\) \(10\) \(10^1\) Tio: deka \(da\) \(1\) \(10^0\) Ett (prefix saknas) (symbol saknas) \(0,1\) \(10^{-1}\) Tiondel: deci \(d\) \(0,01\) \(10^{-2}\) Hundradel: centi \(c\) \(0,001\) \(10^{-3}\) Tusendel: milli \(m\) \(0,000 001\) tera \(T\) \(1 000 000 000\) \(10^9\) Miljard: giga \(G\) \(1 000 000\) \(10^6\) Miljon: mega \(M\) \(1 000\) \(10^3\) Tusen: kilo \(k\) \(100\) \(10^2\) Hundra: hekto \(h\) \(10\) \(10^1\) Tio: deka \(da\) \(1\) \(10^0\) Ett (prefix saknas) (symbol saknas) \(0,1\) \(10^-1\) Tiondel: deci \(d\) \(0,01\) \(10^-2\) Hundradel: centi \(c\) \(0,001\) \(10^-3\) Tusendel: milli \(m\) \(0,000 001\) \(10^-6\) The ascending prefixes tera ( 10004 ), peta ( 10005 ), exa ( 10006 ), zetta ( 10007 ), and yotta ( 10008) are based on the Greek-derived numeric prefixes tetra (4), penta (5), hexa (6), hepta (7), and octo (8).
Vvs jobb norge

Tera prefix

Orders of Magnitude Prefixes for SI Units Popular. Popular TaqMan Real-Time PCR Assays Antibodies Oligos, Primers & Probes Definition of tera prefix in Oxford Advanced American Dictionary. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. Instant free online tool for giga to tera conversion or vice versa.

Motsvarande tiopotens. Tal. T. tera. 1012. biljon.
Berkley lightning rod 10-30

Tera prefix familjerådgivning kungälv
förmaksflimmer pacemaker träning
typsnitt tatuering
när börjar barn le
flytta till ungern som pensionär

Prefix - Matematikord - Google Sites

Giga, G, 109, Miljard, 1 000 000 000. Mega, M, 106, Miljon, 1 000 000. Kilo, k, 103, Tusen, 1 000. Hekto, h, 102, Hundra  Majoriteten av enheterna kan kombineras med fasta prefix: hekto motsvarar 102; kilo 103; mega 106; giga 109; tera 1012; deci motsvarar 10–1;  prefix, namn, faktor.


Backhammar sweden
dealy

Prefix - Matematikord - Google Sites

Exempel. Förkortning.