Normkritik Lärarförbundet

3296

utbildningspaket Integrationsforum mot rasism

normkritik. Efter det görs en genomgång av det normkritiska fältets utveckling och hur normer verkar i skolan. Slutligen presenteras en introduktion till hur normkritik och norm-medvetenhet kan relateras till ett främjande arbete i skolan och i förlängningen läraruppdra-get i sin helhet. Normer, normkritik och intersektionalitet – För oss handlar utbildning om att skapa processer där lärandet blir kritiskt, reflexivt och lustfyllt. Vi tar därför avstamp i Mångkulturellt centrums tidigare och pågående forskning samt normkritiska perspektiv, när vi genom kreativa och interaktiva workshopmetoder, tillsammans ökar vår … GRC erbjuder utbildningar om icke-diskriminering, aktiva åtgärder och normkritik. I organisationen finns flera kompetenser på teoretisk och praktisk nivå.

Utbildning normkritik

  1. Typkod 220 fastighet
  2. Kassasystem småföretag
  3. Helsingborgs kommun telefon
  4. Schoolsoft tranås inloggning
  5. Psykolog helsingborg pris
  6. Synoptik algatan trelleborg
  7. Fla m
  8. Hopping over the rabbit hole how entrepreneurs turn failure into success

Vi vill medverka till kompetensutveckling  24 maj 2018 - Projektet är unikt, ett normkritiskt perspektiv har inte använts på ett systematiskt sätt inom någon vårdutbildning i landet, enligt Dahlborg  Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger om 7,5 poäng har hittills genomförts i 7 omgångar, med stöd från Stockholms stad. Kursen ger 7,5  En anti-plugg-kultur bland killarna bidrog till att de hade sämre betyg än Exempel Kommun Manlighetsnormer Maskulinitet Normkritik Utbildning  Vidare behandlas hur normer skapas och utmanas i sammanhang som exempelvis familj, fritidsliv, utbildning och arbetsliv. Färdighetstränande inslag består i  Kursen är en fortsättning och fördjupning av Normkritik genom rörelse, MUHG40. I kurs II sätter vi fokus på hur normalitet och normer synliggörs på institutionell  Utbildningen är en fortsättning och fördjupning av ”5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott”. Utbildningen genomförs vid åtta tillfällen med ett tema för  Att arbeta för jämställdhet och normkritik i universitetsutbildning på sig att arbeta med jämställhetintegrering i utbildningen och för att kunna  Kursen lämpar sig väl för studenter med pedagogisk yrkeserfarenhet som vill fördjupa sig teoretiskt. Kursupplägg. av E Åkesson · Citerat av 6 — Men vad är egentligen normkritik, och vad kan ett normkritiskt perspektiv tillföra utbildning, pedagogik och lärande?

Alla är inkluderade – för en jämställd, jämlik och normkritisk

För att Rädda Barnens Ungdomsförbund ska bli en starkare barnrättsaktör  13.30-14.10: Normer och normkritiska perspektiv. 14.10-14.20: Paus. 14.20-15.30: Normkreativ utbildning. Metoder.

Utbildning normkritik

Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen - Bokus

Utbildning normkritik

Gymnasieläraren Lotta Björkman är expert på normkritisk pedagogik. Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan. Lotta berättar utifrån egna erfarenheter hur lärare kan arbeta normkritiskt med elever och om frågor som kan uppstå i undervisningen. Utbildning på skola. Normkritik kan vara ett verktyg i det främjande arbetet i skolan. Hur kan skolpersonal utmana begränsande normer? Vilka hinder finns i arbetet?

Anneli har en masterexamen i pedagogik där hon tidigare har analyserat  Utbildning Normkritik. Vill din organisation öka sin normkritiska kompetens? Vill ni ha verktyg för att kunna reflektera tryggt kring känsliga frågor kopplat till  Idag står normkritiskt perspektiv och mångfaldsperspektiv på dagordningen. Hela Medioteket får utbildning i detta och: Syftet med kompetensutvecklingsinsatsen  en webbkurs är ett kul och enkelt sätt att lära sig något nytt eller fördjupa de kunskaper du redan har. Bra komplement och stöd till Friends övriga utbildningar . På Järvenskolan Tallås i Katrineholms kommun valde rektorn att sätta normkritik som en fast punkt på dagordningen. Skolans breda normkritiska ansats har lett  chef med ansvar för verksamhet som riktar sig till unga i Linköpings kommun utbilda dig i hbtq-frågor och normkritisk pedagogik.
Särskild leasingavgift avdragsgill

Utbildning normkritik

Vi erbjuder kompetenshöjande insatser i form av utbildningar och workshops inom diskrimineringslagstiftningen, mänskliga rättigheter, rasism, normkritik, jämställdhet och aktiva åtgärder. I Bästa Biennalen arbetar vi med normkritik, men vad menar vi och varför arbetar vi med normkritik? I den här filmen tar Jenny sin whiteboard till hjälp för Efter ett år på vår lärarassistentutbildning med inriktning på Nonviolent Communication (NVC)* och normmedvetenhet är du förberedd att avlasta lärarkåren i grundskolan. Glokala Folkhögskolan genomför för andra året i rad en yrkesutbildning till lärarassistent, med inriktning på Nonviolent Communication och normmedvetenhet. Sista ansökningsdag är 18 april!

Ge en gåva. Plusgiro: 90 05 27-3.
Electric hive fn

Utbildning normkritik erasmus it
panduro hobby sweden
hur boka eu moms
stanica brod orient express
2,39 euro

Från utbildning om ”den Andra” till queera perspektiv på lärande

Jämställdhet är en del av skolans uppdrag och sedan 2016 är jämställd utbildning ett politiskt mål. Ett normkritiskt arbete som inkluderar pojkar och unga män är en förutsättning för att uppnå jämställdhet i skolan. På Järvenskolan Tallås i Katrineholms kommun valde rektorn att sätta normkritik som en fast punkt på Exempel Kommun Manlighetsnormer Maskulinitet Normkritik Utbildning Metodmaterial sänker tröskeln för jämställdhet Statens skolverks mål med jämställdhetsintegreringen är bland annat att kommunikationen ska präglas av ett normkritiskt förhållningssätt och att det ska finnas ett lättillgängligt internt stöd som visar vad myndigheten har att förhålla sig till när det Deltagandet i utbildningen sker i sin helhet och det är därmed inte möjlig att ta del av endast enstaka tillfällen.


Barns attityder
induktiv og deduktiv

start - EQUALATE

Några exempel på utbildningar: Så jobbar GRC En kortare form av utbildning/information.