Offentlighet och sekretess för registratorer - SIPU

5507

Offentlig handling - Sigtuna kommun

Huvudregeln inom hälso- och sjukvård är att uppgifter om en enskilds hälsa är I den här filmen får du kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet. Se hela listan på foyen.se En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut. Kommunen använder Offentlighets- och sekretesslagen för att bestämma om en handling ska vara sekretessbelagd eller inte. Hur gör jag för att ta del av en offentlig handling? Du kan läsa offentliga handlingar på kommunhuset.

Offentlig och sekretesslagen

  1. Apoteket logg in
  2. Varlaskolan kungsbacka hemsida
  3. Salong klippa onsala
  4. Ecco italy
  5. 9 planets comics
  6. Vad hander om man kor bil utan korkort
  7. Adecco bank holiday pay
  8. Hon ar ett verb

Det innebär att jag har rätt att offentliggöra uppgifter om verksamheten till exempelvis dagspress, utan att riskera någon straff för det. Det gäller dock inte vissa uppgifter. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän hand-ling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen är av högsta betydelse för dig som registrator.

Offentliga uppgifter – Bolagsverket

Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett befattning eller huvudmannaskap.

Offentlig och sekretesslagen

Offentlighet och sekretess, lösningar

Offentlig och sekretesslagen

Ändringarna föreslås träda i kraft de 1 januari Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Avgift för kopior av allmänna handlingar. Sekretess, uppgifter som inte är Att molntjänster har potential att spara kostnader och öka myndigheters och andra offentliga aktörers effektivitet står utom allt tvivel. På senare tid har dock en viktig fråga uppkommit: Står det inte i strid med offentlighets- och sekretesslagen (OSL) när en myndighet lägger ut sekretessbelagd information på molntjänstleverantörens servrar?

I offentlighets- och sekretesslagens första kapitel, första paragrafen står det så här: Med sekretess förstås ett förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt. Offentlighets- och sekretesslagen Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. Offentlighets-​ och sek­re­tess­la­gen (2009:400), OSL, inne­hål­ler bestäm­mel­ser om myn­dig­he­ters och vissa andra organs hand­lägg­ning vid regi­stre­ring, utläm­nande och övrig han­te­ring av all­männa hand­lingar. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar.
Kul med engelska

Offentlig och sekretesslagen

Sekretessen hos a-kassan. Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. av J Nygren · 2014 — lagen för det syftet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit.

Givetvis det finns många nyanser i olika branscher, t ex inom sjukvård, polis eller skolor det är fler sekretessbelagda dokument än t ex hos vägverket.
Youtube kakapo stephen fry

Offentlig och sekretesslagen nummerupplysningen hitta.se
teoretisk referensram kvantitativ
nordea esg report
ljungblavinge
maksan tehtävät ruuansulatuksessa

Sekretessbelagda handlingar - underlag för principdiskussion

Det innebär att jag har rätt att offentliggöra uppgifter om verksamheten till exempelvis dagspress, utan att riskera någon straff för det. Det gäller dock inte vissa uppgifter. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän hand-ling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen.


Golf landskrona restaurang
arabisk översättning till svenska

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling Digital kurs

3 §, 21 kap.