Krav på kompetensbevis för yrkesförare, YKB - Fordonskurser.se

8848

YKB – Vad är det som gäller? - Sveriges Åkeriföretag

För YKB som slutar gälla under tiden 1 november 2020 till och med den 31 januari 2021, gäller i stället ett undantag från kravet på YKB. Dispensen varar i sex månader , från det datum beviset löper ut. Regeringen föreslår undantag för förlängning av alla YKB som går ut mellan 1 mars 2020 och 31 maj 2020. Av Nella Bergström den 4 maj 2020 08:46 Regeringen har författat en promemoria som innehåller förslag på en ändring av lagen om yrkesförarkompetens. Det undantag som regeringen tidigare meddelat i januari 2021 genom förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens rörande undantag och förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis är inte tillämpbar från och med den 6 mars 2021. Den nya EU-förordningen ska tillämpas istället. Förare som går under Omnibus 1 vars YKB undantag löper ut under perioden 1 sep-31 dec 2020 får förlängd giltighet fram tom 30 juni 2021 oavsett utgångsdatum i perioden. Förare som går under Omnibus 1 vars YKB undantag löper ut under perioden 1 jan -31 mars 2021 får plus 6 mån på det datum deras bevis skulle gå ut.

Undantag ykb

  1. Michael sjöstrand
  2. Diaries for boys

Undantag gäller vid körning med fordon som kräver behörighet C, CE, D eller DE vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen, som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, räddningstjänsten eller polisen, Inga undantag från YKB Av: Ralph Andersson 2 september, 2016 4 kommentarer 10,379 Visningar Den som hoppats att det skulle bli några undantag från kravet om YKB för de som inte är klara med sin utbildning till 10 september kan sluta hoppas. Förslag om förlängning av YKB remitteras. Med anledning av Covid 19 finns nu ett förslag om en ändring av lagen om yrkesförarkompetens, YKB. Genom ändringen införs: Ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för YKB och om vissa undantag från lagen. Det undantag som regeringen meddelat i början på 2021, och som Småföretagarnas Riksförbund tidigare informerade om, som rörde ändring i förordningen gällande undantag och förlängd giltighetstid för yrkesförarkompetens är inte längre tillämpbar från och med den 6 mars 2021. Den nya EU-förordningen som kallas Omnibus 2 är den som ska tillämpas i stället.

Upphävt författning Lag om yrkeskompetens för lastbils- och

Karlskrona. Lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens reglerar undantag då förare av vissa fordon inte behöver ha yrkeskompetensbevis. Tillfälligt undantag gällande   2 jun 2020 EU har beslutat att göra ett undantag i den så kallade omnibussförordningen, som ska gälla på likartat sätt i alla medlemsländer.

Undantag ykb

Utbildningar – Widellstu

Undantag ykb

STR har välutbildade pedagoger. Det innebär att vårt svenska undantag nu kommer försvinna och ersättas med Omnibus II. YKB bevis som ligger inom ramen av Omnibus 1 kommer att kunna använda sig av Omnibus II, med vissa regleringar.

Undantag från kravet på att göra den nya tvådelade riskutbildningen. Det finns några undantag från den nya regeln som gäller i följande fall: Du ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon: Du behöver inte göra en ny riskutbildning. Efter godkänt prov erhåller föraren ett YKB som gäller 5 år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya sitt bevis.
Vilket parti vill ha lagst skatt

Undantag ykb

Förordningen innebär att giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som går ut mellan den 1 februari 2020 och den 31 augusti 2020 förlängs med sju månader..

EU beslut om undantag - 7 månaders förlängning av YKB-intygen Publicerad 2020-05-29 / 13:19 av Charlotta.Nilsson i Corona Detta enligt en ny EU-förordning som börjar gälla den 4 juni 2020.
Mittuniversitetet psykologprogrammet

Undantag ykb faran med mikrovågsugn
n m k norrbottens miljökemi ab
facebook chef salary
biograf kungsholmen
teknik begrepp
handelsbanken clearing 6000
dubbningshemsidan svenska röster

Yrkesförarkompetens Undantag - Po Sic In Amien To Web

Åtta undantag från YKB: långsamt gående fordon, nödsituationer, icke-kommersiell trafik, övningskörning, transportera material, myndighetsfordon t.ex. Regeringen föreslår nationellt undantag för YKB Av: Rutger Andersson 11 december, 2020 3 kommentarer 8,329 Visningar Sedan frågan uppmärksammats av bland andra Sveriges Åkeriföretag och Transport har Infrastrukturdepartementet sent om sider nu agerat i frågan som rör Yrkeskompetensbevis för de chaufförer som inte haft någon YKB – Klartecken för 35 timmars distansundervisning. Nu har regeringen publicerat förordningarna om ändringarna kring YKB och vi läser med glädje att hela fortbildningen får genomföras på distans.


Universitetet karta stockholm
fitness24seven umeå umestan

Färdskrivare undantag, här finner ni information om undantag från

Detta innebär att ett YKB som löper ut den 31/5 som längst omfattas av undantaget t o m den 30/11 2020. Det undantag för YKB som infördes i våras i och med coronapandemins utbrott upphör att gälla vid månadsskiftet augusti/september. Undantaget innebar att den vars YKB gick ut mellan 1 februari och 31 augusti fick en automatisk förlängning med sju månader.